Tientjesfonds

Aanvragen Tientjesfonds LimburgTientjesfonds Limburg

Het Tientjesfonds is bedoeld om mensen bij een acute financiële probleemsituatie snel en zonder bureaucratische rompslomp te helpen met een klein bedrag van maximaal € 100,-.


Een aanvraag voor een bijdrage uit het  “Tientjesfonds Limburg”  is uitsluitend mogelijk voor giften van € 10 tot maximaal € 100 in een acute financiële probleemsituatie.

Voor de aanvraag van giften van meer dan € 100 zie LDF Regulier.

 

De aanvraag voor een gift kan uitsluitend worden ingediend door een tussenpersoon: een professional of vrijwilliger werkzaam bij een instelling voor maatschappelijke dienstverlening of zorginstelling, een kerkelijke organisatie of een gemeentelijke instelling. De aanvraag moet worden ingediend door middel van het indienen van het online aanvraagformulier Tientjesfonds Limburg.


Toelichting:

 • Geef een duidelijke beschrijving van het doel van uw aanvraag, beschrijf daarbij de sociale achtergrond en de probleemsituatie van uw client en hoe deze is ontstaan.
 • Beschrijf duidelijk de financiële urgentie voor uw client.
 • Is een bijdrage van voorliggende voorzieningen als bijzondere Bijstand, WMO, Zorgverzekering e.a. mogelijk ? Zo nee, waarom niet ?

Beoordeling aanvraag Tientjesfonds Limburg:

 • Het bestuur van het LDF neemt in de regel binnen 1-2 weken een besluit. Over spoedaanvragen wordt binnen enkele dagen een besluit genomen.
 • Heeft uw client een bijstandsuitkering of een inkomen op bijstandsniveau dan dient uw aanvraag eerst te worden ingediend bij de gemeentelijke sociale dienst.
 • Wij vragen om een kopie van het aankoopbewijs (betalingsbewijs) toe te zenden.
 • Indien slechts een deel van de gift noodzakelijk blijkt, dan vinden wij het vanzelfsprekend dat u het restant op onze bankrekening terugstort, onder vermelding van het dossiernummer.
 • Prioriteit wordt gegeven aan aanvragen die voorzien zijn van een overtuigende toelichting met een duidelijke beschrijving van de financiële situatie en de achtergrond van de client.
 • Het bestuur kan besluiten een aanvraag in haar bestuursvergadering te behandelen. In dat geval wordt de aanvrager geïnformeerd over procedure en termijn.
 • De bijdrage van het LDF is bij een positief besluit maximaal € 100,-.
 • Per client wordt slechts 1x per jaar een gift toegekend.


Financiële bijdragen van het LDF worden uitsluitend overgemaakt naar het bankrekeningnummer van de aanvrager of in geval van Bewindvoering het afgeschermde rekeningnummer tbv de client.

 

Vragen ?

Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op de website.