Tientjesfonds

Aanvragen Tientjesfonds Limburg


  Een aanvraag voor een bijdrage uit het  “Tientjesfonds Limburg”  is uitsluitend mogelijk voor uitgaven tot maximaal € 100.

  Voor de aanvraag van een financiële bijdrage van meer dan € 100 zie Limburgs Diaconaal Fonds.


  De aanvraag voor een financiële bijdrage voor mensen in een acute financiële probleemsituatie kunnen uitsluitend worden ingediend door een tussenpersoon. Tussenpersonen zijn hulpverleners of vrijwilligers werkzaam bij een sociaal-maatschappelijke of kerkelijke organisatie of een gemeentelijke instelling.


  De tussenpersoon dient de aanvraag in bij het bestuur van het LDF door middel van het invullen en versturen van het digitale aanvraagformulier Tientjesfonds Limburg.  Aandachtspunten voor de aanvrager zijn met name:

  • Is er een goed en volledig beeld van de financiële situatie van de client?
  • Is de aanvraag écht noodzakelijk ?
  • Zijn er ook mogelijkheden voor een financiële bijdrage van voorliggende voorzieningen als Ziektekostenverzekering, WMO, Bijzondere Bijstand?


  Alleen een volledig ingevuld aanvraagformulier wordt in behandeling genomen.


  Financiële bijdragen van het LDF worden uitsluitend overgemaakt naar het bankrekeningnummer van de aanvrager of in geval van Bewindvoering het afgeschermde rekeningnummer tbv de client.


  Het bestuur van het LDF  neemt bij een aanvraag uit het Tientjesfonds Limburg binnen enkele werkdagen een besluit.

  Voorbeelden


  Voorbeelden van aanvragen uit het Tientjesfonds Limburg:

  • verblijfsdocument en pasfoto’s  ( ID, paspoort e.a.)
  • leefgeld of aanschaf noodpakket levensmiddelen
  • 2e hands kleding of inventaris
  • voorkomen dat energie of water worden afgesloten
  • kleine bijdrage in verband met de uitvaart van ‘eenzame mensen’ (bloemetje, gebruik ruimte)
  • (gedeelte) verhuiskosten
  • schoonmaakkosten van de woonruimte huurder met problemen
  • bijdrage in de reiskosten voor therapie of naar werk

  Naar aanvraagformulier: