Sint Clemens Stichting

Sint Clemens Stichting


(samenwerkingsverband van het Limburgs Diaconaal Fonds)

 
Doelgroep Sint Clemens Stichting

Jeugdigen tot drie├źntwintig jaar in de regio Zuid Limburg, in het bijzonder kwetsbare jongeren en hun omgeving en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

Aanvragen

Het Limburgs Diaconaal Fonds werkt samen met de Sint Clemens Stichting. Aanvragen die passen binnen de doelstelling en kaders van de Sint Clemens Stichting worden na afhandeling door het Limburgs Diaconaal Fonds bij deze stichting gedeclareerd. Hierbij is een maximaal te declareren bedrag afgesproken.

 

Zie verder onder LDF Regulier op deze website.


 

Aanvraagformulier