Home

Nieuws


Tientjesfonds Limburg

In 2021 is het “Tientjesfonds Limburg” in het leven geroepen. Het Tientjesfonds is bedoeld om mensen bij een acute financiële probleemsituatie snel en zonder bureaucratische rompslomp te helpen met een klein bedrag van maximaal € 100,-. Zie voor meer informatie en aanvraagformulier het tabblad Tientjesfonds Limburg op deze website.


Doctor Poelsprijs wordt niet meer uitgereikt

In de periode 2012 t/m 2018 werd de 2-jaarlijkse Doctor Poelsprijs uitgereikt aan Limburgse kleinschalige projecten die kwetsbare mensen terzijde staan. Door de opheffing van de dienst Kerk en Samenleving (DKS), onze vaste samenwerkingspartner,  heeft het bestuur van het LDF om financiële redenen moeten besluiten dat de Doctor Poelsprijs niet meer wordt uitgereikt. Mocht zich in de toekomst een nieuwe partner aandienen dan kan dit besluit worden heroverwogen.

Algemeen


Doelgroep

Het Limburgs Diaconaal Fonds (LDF) helpt mensen die te maken hebben met een al dan niet acute financiële probleemsituatie met een klein bedrag. Aanvragen voor een financiële bijdrage moeten altijd worden gedaan door een hulpverlener of vrijwilliger werkzaam bij een sociaal-maatschappelijke of kerkelijke organisatie of een gemeentelijke instelling.


Aanvragen

Het LDF kent 3 typen aanvragen:

  • Bedrag tot maximaal €100 t.b.v. individuen, gebruik aanvraagformulier “Tientjesfonds Limburg”
  • Bedrag hoger dan €100 t.b.v. individuen, gebruik aanvraagformulier “LDF Regulier”
  • Projectbijdrage, gebruik aanvraagformulier "LDF Project"

De aanvraagformulieren met bijbehorende korte toelichting vindt u op deze website.


Giften en donaties

Giften en donaties zijn voor het Limburgs Diaconaal Fonds belangrijk om ons werk te kunnen blijven doen!

Lees er meer over op deze website bij "Donateurs en giften" onder het tabblad “MEER”.


Voor een bijdrage

tot maximaal € 100

Voor een bijdrage

groter dan € 100

Het LDF kan ondersteuning aan projecten bieden, mits deze mede gefinancierd worden door anderen.