Over het LDF

LDF in het kort....


 • Het Limburgs Diaconaal Fonds helpt mensen die te maken hebben met een al dan niet acute financiële probleemsituatie met een klein bedrag. Daarnaast ondersteunt het LDF op beperkte schaal projecten die zich richten op deze doelgroep.

 

 • De aanvraag voor een gift kan uitsluitend worden ingediend door een tussenpersoon: een professional of vrijwilliger werkzaam bij een instelling voor maatschappelijke dienstverlening of zorginstelling, een kerkelijke organisatie of een gemeentelijke instelling. De aanvraag moet worden ingediend door middel van het indienen van het juiste online aanvraagformulier

 

 • De aanvraagformulieren zijn digitaal en via deze website in te vullen.

 

 • Het bestuur van het LDF neemt in de regel op korte termijn een besluit over de aanvragen voor een financiële bijdrage voor particulieren.

 

 • Besluitvorming over projectaanvragen vindt plaats in een bestuursvergadering. Aanvrager wordt geïnformeerd over de behandeltermijn.


Geschiedenis


Het Limburgs Diaconaal Fonds komt voort uit het Doctor Poelsfonds, dat in 1938 is opgericht om middels financiële ondersteuning onderwijs voor kansarmen te verbeteren.


Dit fonds heeft in 2011 besloten om zichzelf op te heffen en middelen ter beschikking te stellen aan een nieuw fonds, het LDF.


Het doel  van het Limburgs Diaconaal Fonds (LDF) is  het bieden van kansen en het ondersteunen van individuele personen in de Limburgse samenleving.

Bestuur


 • Voorzitter: Hub Vossen
 • Secretaris: Frits Benjamins
 • Penningmeester: Frans Peeters
 • 2e penningmeester en secretaris aanvraagdossiers: Hans Brunolt

 • Algemene bestuursleden: Jan Deckers, Jolien Leeffers, Leo Helder, Raymond Roosenboom


Het dagelijks bestuur van het  LDF vormt tevens het bestuur van het Sociaal Fonds Sittard-Geleen.


Beloningsbeleid

Vanaf 2022 is aan de bestuursleden een vergoeding van € 500 p.p. per jaar, voor de DB-leden € 1.000 p.p. per jaar toegekend, die als donatie door de bestuursleden wordt geschonken aan het LDF.


Ondersteuning

 • ICT adviseur en webmaster: Dionne Boks


Nuttige informatie


Fiscaal nummer: 8507.53.508


KvK nummer: 53116593


Bankrekeningnummer: NL78INGB0005473781Privacybeleid in kader van AVG:

Klik op knopANBI-registratie:

De Belastingdienst heeft de Stichting Limburgs Diaconaal Fonds aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.