LDF Regulier

Aanvraag reguliere bijdrage Limburgs Diaconaal Fonds


Een aanvraag voor een reguliere bijdrage van het LDF is bedoeld voor aanvragen van meer dan € 100.


Voor de aanvraag van een financiële bijdrage van € 100 of minder zie  “Aanvraag bijdrage Tientjesfonds Limburg”.


De aanvraag voor een financiële bijdrage voor mensen in een acute financiële probleemsituatie kunnen uitsluitend worden ingediend door een tussenpersoon. Tussenpersonen zijn hulpverleners of vrijwilligers werkzaam bij een sociaal-maatschappelijke of kerkelijke organisatie of een gemeentelijke instelling.

Aandachtspunten voor de aanvrager zijn met name:

 • Is er een goed en volledig beeld van de financiële situatie van de client?
 • Is de aanvraag écht noodzakelijk ?
 • Zijn er ook mogelijkheden voor een financiële bijdrage bij voorliggende voorzieningen als Ziektekostenverzekering, WMO, Bijzondere Bijstand ?
 • Worden ook andere fondsen benaderd ?

Voorbeelden van aanvragen LDF Regulier


Onderstaande voorbeelden van verstrekte bijdragen dienen vooral ter illustratie:

 • Inrichting woning na verhuizing of na detentie
 • Aanschaf gebruikte wasmachine, koelkast etc
 • Schoonmaken woning in ernstige probleemsituatie
 • Bijdrage huur of energie bij oplossen schuldenproblematiek
 • Leefgeld gezin met kinderen bij oplossen schuldenproblematiek
 • Verhuiskosten na problematische echtscheiding
 • Bijdrage rolstoelbus
 • Aanschaf vervoermiddel bij psychische knelsituatie
 • Bijdrage noodbehandeling gebit
 • Voorkomen huisuitzetting;
 • Bijdrage noodzakelijke, maar niet (geheel) vergoede hulpmiddelen
 • Baby-uitzet alleenstaande moeder zonder inkomen
 • Reiskosten naar noodzakelijke behandeling
 • Bijdrage ivm sociale participatie eenzame oudere