Kansfonds

Kansfonds


(samenwerkingsverband van het Limburgs Diaconaal Fonds)

 
Doelgroep Kansfonds

"Niemand kan zonder thuis. Een dak boven je hoofd, voldoende geld om van te leven en het diepe besef dat je erbij hoort. Toch zijn er in ons land meer dan 1 miljoen mensen die geen thuis hebben. Ze missen wat nodig is voor een menswaardig bestaan. Dat laten we natuurlijk niet gebeuren in een samenleving waarin we omzien naar elkaar. Daarom helpt Kansfonds thuisgeven. Samen ontdekken hoe het anders kan en wat de maatschappelijke oorzaken zijn van ‘geen thuis’. Gedurfde oplossingen uitproberen. Én een vliegwiel zetten op wat werkt. Net zo lang tot iedereen een thuis heeft."


 

Aanvragen

Het Kansfonds Nederland heeft in het kader van haar beleid inzake Armoedebestrijding en kansengelijkheid voor de provincie Limburg het Limburgs Diaconaal Fonds gekozen als partner.

Dat betekent dat het Kansfonds voor het 4e kwartaal van 2022 en 2023 een flink bedrag ter beschikking stelt ter dekking van de giften die LDF en Tientjesfonds in deze periode verstrekken. Dit verruimt de finaciele armslag van het LDF aanzienlijk.

Voor meer informatie over het Kansfonds zie https://www.kansfonds.nl/.


Zie verder onder LDF Regulier op deze website.


 

Aanvraagformulier