Jan en Clara Nijssenstichting

Jan en Clara Nijssen Stichting


(samenwerkingsverband van het Limburgs Diaconaal Fonds)

 

Doelgroep Jan en Clara Nijssen Stichting

Kwetsbare ouderen boven de 70 woonachtig in gemeenten Maastricht en Sittard-Geleen.

 

Aanvragen

Door samenwerking met de Jan en Clara Nijssenstichting kan extra aandacht worden gegeven aan individuele 70-plussers, met name woonachtig in de gemeenten Maastricht en Sittard-Geleen, die dreigen te vereenzamen of anderszins hulp nodig hebben, en die door de gebruikelijke instanties niet of onvoldoende kunnen worden geholpen, te ondersteunen. Dit geldt ook voor het financiële steun aan projecten die er aan bijdragen om 70-plussers uit hun isolement te halen om eenzaamheid te voorkomen. Voor meer informatie zie www.jcnstichting.nl .

 

Zie verder onder LDF Regulier op deze website.


 

Aanvraagformulier