Toelichting LDF Regulier

Invullen aanvraagformulier


  In het aanvraagformulier wordt  aandacht wordt besteed aan de volgende punten:

  • een korte beschrijving van de (sociale) achtergrond van de client
  • een omschrijving van de probleemsituatie en hoe deze is ontstaan
  • een korte beschrijving van de activiteiten die de aanvrager voor de client verricht en een specificatie van de kosten waar de aanvraag betrekking op heeft
  • de gezinssituatie van de cliënt
  • (bij aanvrager hoger dan €100) een recent maandoverzicht van inkomsten en uitgaven van de client
  • het rekeningnummer: Hier algemene rekeningnummer van de aanvragende organisatie opgeven. Bij bewindvoering de aparte afgeschermde rekening voor de cliënt. Bij toekenning zal als betaalkenmerk het LDF projectnummer worden gebruikt.


  Zorg dat u deze gegevens van tevoren verzamelt.


  Uitsluitend volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.


  Toegekende giften worden uitsluitend overgemaakt naar het algemene rekeningnummer van de aanvragende organisatie.

  Bij bewindvoering naar de aparte afgeschermde rekening voor de cliënt.


  Beoordeling aanvraag


  Het bestuur van het LDF  neemt doorgaans binnen 5 werkdagen een besluit.  Met name wanneer de aanvrager een goede, duidelijke toelichting geeft én de financiële informatie helder en volledig is verloopt besluitvorming snel.  Het bestuur kan besluiten een aanvraag in haar bestuursvergadering te behandelen. In dat geval wordt de aanvrager geïnformeerd over procedure en termijn.


  De bijdrage van het LDF is bij een positief besluit in de regel maximaal € 250,-. Een hogere bijdrage tot maximaal € 500,- wordt voor een beperkt aantal aanvragen per jaar toegekend, met name als het bestuur van het LDF van mening is dat de omstandigheden dat rechtvaardigen én indien meerdere fondsen worden benaderd.


  De contactpersoon krijgt schriftelijk bericht van het bestuursbesluit, doorgaans binnen een week na ontvangst van de aanvraag. Het bestuur kan om haar moverende redenen aanvragen mondeling  behandelen in haar bestuursvergadering. In dat geval neemt besluitvorming meer tijd in beslag. Aanvrager wordt hierover op passende wijze geïnformeerd.


  Indien de toegekende gift van het LDF onderdeel uitmaakt van een financieringsplan waar ook een of meer andere partij(en) bijdragen wordt door het bestuur van het LDF een garantie verstrekt voor de duur van 6 maanden, tenzij anders wordt besloten of overeengekomen.